КАПРИ 1A230503KPDAR

КАПРИ
Шкаф - колонна

Текстура фасадов:

Бетон Пайн